آدرس شرکت

تهران جاده ساوه سه راه آدران شهرک صنعتی شهید زواره ای نبش صنعت ۱۱ شرکت مجلل مبلمان روهی

۰۲۱۵۶۵۸۴۱۱۲

۰۲۱۵۶۵۸۴۱۱۳

آدرس نمایشگاه

چهارراه یافت آباد بازار مبل ایران شماره ۱. طبقه برترینها پلاک ۳۲۸. مبلمان روهی

۰۲۱۶۶۳۱۲۶۰۴

۰۲۱۶۶۳۱۲۶۰۵